PriserBetingelserVedtægterGeneralforsamlingerForklaringer

 


Forretningsbetingelser for Mørke IF´s website http://www.moerkeif.dk/ 


Generelle oplysninger om klubben:

Klubbens juridiske navn: Mørke IF
Selskabsform: Forening
CVR-nummer:  29 64 46 59
Adresse: Drosselvej 1, 8544 Mørke

Officiel e-mail adresse: hovedafdeling@moerkeif.dk
Officiel web-adresse: http://www.moerkeif.dk/
BETALING
På moerkeif.dk kan du betale med følgende betalingsmidler:
Dankort
Visa/Dankort
eDankort
Betaling sker forud.
Vi bruger quickpay.dk som betalingsgateway til dankort læs mere på deres side om sikkerheden ved online betaling.
  
FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding til et hold eller venteliste.
  
PERSONOPLYSNINGER
Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Mørke IF samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig. 
Som registreret bruger hos Mørke IF har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder. Brugernavn og adgangskode.

Kunder, der ønsker at tilmelde sig hold hos Mørke IF, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende. 
  
NYHEDSBREVE
Nyhedsbreve sendes enten via e-mail til den e-mailadresse, kunden har oplyst. Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen ved at slette sin profil.

COOKIES
I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på den computer kunden benytter.
I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies". 

TEKNISKE KRAV TIL KUNDENS COMPUTERUDSTYR
Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux). 

PRISER
Alle priser er i danske kroner (DKK og de er ikke tillagt moms, da vi er en forening.
Vi modtager betaling fra følgende kort: Dankort, Visa/Dankort.
Mørke IF kan opkræve et gebyr på 1,45 kr. pr. transaktion + 0,10 % ved køb over 100.- og 0,70 kr. pr. transaktion for 50.- og under.
Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.
  
ÆNDRING AF PRISER OG HANDELSBETINGELSER
De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden  
  
FORBEHOLD
Mørke IF tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Mørke IF er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Mørke IF og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af www.moerkeif.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,
  - at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.
  - at www.moerkeif.dk og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
  
Mørke IF og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Mørke IF ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Mørke IF. Mørke IF påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Mørke IF ydelser på www.moerkeif.dk
  
KLAGER OG REKLAMATIONER
Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:
 
Mørke IF
Drosselvej 1
8544 Mørke
hovedafdeling@moerkeif.dk

 

Særlige regler for multikontingentbrugere:
 
Et Multikontingent i Mørke Idrætsforening er personligt, og kan ikke overdrages til andre.
Kontingentet giver adgang til alle idrætsgrene under MIF – dog kan der være særlige hold som kræver ekstra betaling.
For udlevering af nøglebrik skal dokumentation for betaling af kontingent(kvittering) medbringes. 
Ved udlevering skriver du under på at du har forstået og accepteret betingelserne.
 
Nøgle og nøglebrik er personlig, og må ikke overdrages eller benyttes af andre. 
Hvis nøglebrikken ødelægges eller mistes, skal der oprettes en ny – pris kr. 100,- 
Med din nøglebrik, er du aktiv medlem i alle afdelinger af MIF, og vil være det til du opsiger dit Multikontingent.

Multikontingentbrugeren er er underlagt de generelle regler for medlemmer i Mørke IF

Ved brud på reglerne og i tilfælde af snyd, med enten betaling eller nøglebrik, vil det medføre en bortvisning i min. 12 måneder fra alt idræt i MIF. 

Mørke Idræts Center er videoovervåget.
 

Kontingentopkrævning

Ved opstart på Multikontingentet opkræves et administrationsgebyr på kr. 100,-
Ved opstart efter en pause opkræves nyt administrationsgebyr 
Ved tilmelding er der en binding i 6 måneder, og kan først opsiges 15 dage før udløb. 
Efter bindingsperioden vil medlemskabet være gældende for 1 måned af gangen og kan opsiges 15 dage før udløb. 
Betalingerne foregår som et automatisk træk på din konto hver den 1. i måneden efter du har tilmeldt dig.
Du vil få en mail med oplysninger om trækket. 
Når du bliver for gammel til aldersgruppen bliver du automatisk rykket op i næste gruppe.
Mørke IF forbeholder sig ret til at justere priserne for Multikontingent med et varsel på 3 måneder.
Mørke IF forbeholder sig ret til at ophøre med Multikontingent konceptet med et varsel på 3 måneder. 
 

Opsigelse

Ønsker du at ophøre som multikontingentbruger skal du sende en mail til winsor@pc.dk senest den 15. i måneden.


Man regnes for udmeldt, når kontingentet er opsagt og ikke længere bliver betalt. 
Forudbetalt medlemskabet kan ikke refunderes ved f.eks. sygdom, ferier, graviditet, skader og lign.

Ansvar
Al træning/idræt i Mørke Idræts Center foregår på dit eget ansvar. MIF og MIC kan ikke drages til ansvar for evt. skader eller ulykker som forekommer ved idrætsaktivitet.


Regler generelt for brug af faciliteter og deltagelse i aktiviteter i Mørke IF


For at deltage i en aktivitet under en afdeling skal du tilmelde dig multikontingentholdet under den pågældende afdeling og efterfølgende kontakte en træner/instruktør så du kan blive tilknyttet det rigtige hold og få instruktion om brug af lokaler, nøgler, materialer, træningstider m.m.

 
 


Regler i Fitnesscentret


Alle førstegangstrænende skal have en instruktion i brugen af maskinerne af en Mørke Fitness-instruktør inden træningen påbegyndes. I forbindelse med træningen skal der benyttes indendørs sko og sportstøj. Beklædning er som minimum T-shirt, bukser og indendørs sko. Der må ikke trænes i cowboybukser, arbejdsbukser eller udendørs sko. Du er forpligtet til at efterlade udstyr og øvrige faciliteter i samme stand og på samme sted, som da de blev taget i brug. Maskinerne skal rengøres med sprit og papir efter brug. Du skal medbringe eget sved-håndklæde ved hver træning. Fitnesscentret er røgfrit og der må ikke indtages alkohol, euforiserende stoffer, kosttilskud eller andre forbudte stoffer før, under og efter træningen. Brug af nævnte midler medfører øjeblikkelig bortvisning. Brug af talkum er ikke tilladt. Der må ikke anvendes telefon/foto under træning. MP3 eller telefon med headsæt til brug for musik må anvendes. Børn og unge under 15 må ikke opholde sig i fitnesscentret. Mellem kl. 06.00 og 14.00 er det tilladt at medbringe spædbørn. Værdigenstande opbevares på eget ansvar. Der aftales indbyrdes mellem medlemmerne om valg af musikprogram og styrke. Henvisninger fra instruktørerne/bestyrelsen skal altid følges. Hvis du er den sidste der forlader fitnesscentret, er du forpligtet til at slukke for musik/TV samt lukke vinduer og døre.


Regler i Tennis afdelingen 
Hvis du har lyst til at spille tennis som multikontingent bruger og ikke er medlem af tennisafdelingen, skal du første kontakte et medlem af bestyrelsen for at få vejledning om nøgler, banepleje, booking, træning, fællesspil osv. 
Tennissko er et "must" – løbesko kan ødelægge banerne i løbet af ingen tid, så det er det første man skal tænke på at købe. Ketchere og bolde kan man låne i første omgang.
En god måde at starte på tennis er at komme til vores ugentlig træningsaften (se hjemmesiden for Tennis). Her får du undervisning i grundslagene, du får afprøvet boldmaskinen og du lærer grundreglerne i singles og doubles. 

Bestyrelse:
Ann Christiansen, formand   41426127

Regler i Badminton afdelingen følger senere 
 
 
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram