Hovedsponsor

Tøj-/rekvisit samhandler

Bestyrelsen for Mørke Idrætscenter er:
 
Formand:
Ole Hansen
Tlf. 20735426 
 
Næstformand:
Thomas Ring

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Kasserer: Finn Platz
Sekretær: Helle Tarp
Menigt medlem og webansvarlig: Lene Mouritsen Møller
Suppleant: Jesper Bjørnkilde 

Du finder os her

Mørke Idrætsforening
Drosselvej 1
8544 Mørke
tlf: 86 37 75 05 Se på Google Maps